Ik stel mezelf altijd de vraag: waarom wil ik dit verhaal maken? Waarom ik? Waarom vraag ik kwetsbare mensen herkenbaar in beeld te gaan? De verhalen die ik maak, daar ben ik allemaal persoonlijk door gedreven.

Bij mijn verhalen staan altijd de mensen achter de cijfers centraal. Ik zoek naar persoonlijke verhalen die meer zeggen dan het persoonlijke verhaal alleen. Naar verhalen die symbool staan voor een grotere groep en sociaal-maatschappelijk relevant zijn. Hierbij zoek ik naar antwoorden op vragen die me mateloos fascineren: hoe handelen mensen op cruciale momenten in hun leven? Wat zijn de consequenties? Heb je op sleutelmomenten eigenlijk wel een duidelijke keuze of ontneemt het leven jou de controle?

Als documentairemaker en journalist maak ik verhalen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen en heb ik bijzondere aandacht voor psychiatrie, verslaving en de gezondheidszorg in het algemeen. Daarnaast werk ik als praktijkdocent bij de Erasmus Universiteit (master Media & Journalistiek).

Opdrachtgevers